anasayfa

Nakliyat Gümrük İşlemleri...!

HİZMET ALANLARI
Bedelsiz ihracat (zati eşya giden naklihane gümrüğü)
Bedelsiz ithalat (zati eşya gelen naklihane gümrüğü)
Serbest Dolaşıma Giriş (İthalat)
İhracat rejimi
Transit Ticaret
Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı
Gümrük vergilerinden muafiyet
Özel Antrepo (Fiktif)
Geçici İthalat
Geri Gelen Eşya
Posta gümrük işlemleri

Hizmet Ekibimiz